අප අමතන්නනිංබෝ යොට් යාන්ත්රික සමාගම,

ලිපිනය:හූයින් නව කර්මාන්ත කලාපය, කයුගා නගරයයින්සෝෂ් දිස්ත්රික්කය, නින්ග්බෝ, ෂෙජියාන්


සම්බන්ධීකරණ පුද්ගලයා: ලුසියා / විකුණුම්

Mob:86-152-6787-7895

ෆැක්ස්:86-574-83030586


දුරකථන

0574-83030677


විද්යුත් තැපෑල

Yotch@yotchmechanical.com


වෙබ්:

www.nbyotch-mechanical.com

විමසුම විමසන්න验证码,看不清楚?请点击刷新验证码