කර්මාන්ත පුවත්

නළ පහුරු වල නිශ්චිත කාර්යයන් මොනවාද? ඔබ දන්නවාද?

2018-08-10
විදුලි පන්දම යනු විදුලි බුබුළු ආලේපනය වන ආලෝක සවිකෘත වර්ගයකි. එහි ශ්රේෂ්ඨතම අංගය වන්නේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයෙහි සම්පූර්ණ එකමුතුව සහ පරිපූර්ණත්වය පවත්වා ගැනීම සහ පහන් ස්ථාපනය කිරීම නිසා සිවිලිම කලා සම්පූර්ණ එකමුතුව විනාශ නොකරනු ඇත. එහි ව්යුහාත්මක වාසි වන්නේ, ආලෝක ප්රභවයේ ගොඩනැඟිලි අලංකාරය තුල සැඟවී ඇති බවය. ආලෝක ප්රභවය නිරාවරණය නොවී, කිසිදු ග්ලයර්ස් සහ මිනිස් දෘශ්ය ආචරනය මෘදු සහ ඒකාකාරි වේ. සාමාන්යයෙන් හෝටල්, නිවාස සහ කැෆේවල භාවිතා වේ.


ආලෝක ප්රභව විමෝචනය දිශාවට අනුව, පහළේ දිශාව දිශානුගත ආලෝක සවිකෘත, එහි ප්රතිවිරුද්ධ පැති පමණක් ආලෝකය ලබා ගත හැක, කදම්බ කෝණය සාන්ද්රණය, ආලෝකය සංකේන්ද්රනය වී, ආලෝකය සහ අන්ධ අතර ඇති වෙනස ප්රබල වේ. වඩාත් ප්රමුඛ වස්තූන්, ඉහළ ලුමින් සහ නිස්කලංක වාතාවරණයක්. සාමාන්යයෙන් සුපිරි වෙළඳසල්, කාර්යාල ගොඩනැගිලි, ව්යාපාරික ශාලා.

ආලෝකයේ ආකාරයෙන්, එය ආලෝකය සහ සෘජු ආලෝකනය ඇතුළත් වේ. ආලෝකය සෘජු ආලෝකය වන අතර ආලෝකය ප්රතිබිම්බය හරහා කෙළින්ම විමෝචනය වේ. ලාම්පුවේ කාර්යක්ෂමතාව 85% ක් පමණ වේ.

ගැඹුරින් දිදුලන ලයිමිනියර් වලට අයත් වන පරාවර්තකයේ ගැඹුර ගැඹුරට සිරස් අතට පහළින් පවතී. කදම්භය සංකේන්ද්රිතව හා ආලෝකයේ යම් සාන්ද්රණයක් ඇත. උස-උස උස අනුපාතය 0.7-1.2 ක පරාසයක පවතින අතර ඉහළ අවකාශ ආලෝකනය සඳහා භාවිතා වේ.